Is this the dawn of a POPs-free era?

The POPs-free product initiated by ChemSec, the Secretariat of the Stockholm convention and United Nations Environment Programme was expanded during conference on POPs in Geneva.

ChemSec has taken part in the United Nations environment programme pilot project to identify consumer products that are POPs-free. That means they adhere to the Stockholm Convention definition of being free of persistent chemicals.

Paxymer was one of the companies that participated in the test group and was proven to be completely POPs-free as tested by the Environment Agency of Austria.

“We are excited that the project is going into the next phase” says Amit Paul, MD of Paxymer “these initiatives are crucial since the legislators are small and the industry is slow to adapt new products. I hope that this is the beginning of a wide European-wide debate and substitution of halogens and other persistent chemicals.”

/Paxymer AB, 2011-05-13

 

Är det här startskottet för ett Europa utan POPs

Det innovativa företaget Paxymer AB har utvecklat Paxymer det första flamskyddet i världen, som från oberoende part är bevisat fri från långlivade kemikalier (POPs).

Pilotprojektet “POPs-free products”, kommer att fortsätta i ChemSecs regi. Detta beslutades nyligen på en miljökonferens i Geneve. FNs miljöorganisation vill ge oss konsumenter möjligheter att få mer makt när vi väljer produkter.

På bred front inom EU skall företag ges chansen att bevisa att deras produkter inte innehåller POPs. Detta gör att vi konsumenter själva kan välja giftfria produkter dvs fria från kemikalier som är långlivade och skadliga för oss och vår miljö. Det blir en slags frivillig certifiering som förenklar för konsumenten att välja de bästa produkterna och få företag att ta sitt ansvar.

”Vi är oerhört stolta över att ha varit med från början i det här projektet, det är kul att det nu går vidare in i nästa fas” säger Amit Paul VD för Paxymer AB, ”Den här typen av initiativ är avgörande för att öka användningen av produkter fria från långlivade kemikalier som exempelvis halogener. Lagstiftaren är alldeles för långsam och industrin är motsträvig. Jag hoppas att det här kan vara startskottet för en vidare användning av giftfria produkter.

ChemSec kommer att fortsätta driva UNEPs (FNs miljöorgan) projekt som identifierar och lyfter fram konsumentprodukter fria från långlivade kemikalier som de definieras i Stockholm konventionen. Syftet med projektet är att öka synligheten på alternativ och lyfta fram positiva exempel.