Dr. Swaraj Paul is awarded SKRs Kemiteknikpriset 2012 for Paxymer® – the green flame retardant

The Swedish Chemicals Engineers Society awarded Dr. Swaraj Paul the Chemical Engineer of the Year Award (Kemiteknikpriset) 2012 in recognition of the entrepreneurial and research achievement throughout his work life, especially for the development of health and environmentally favourable polymeric products. The latest invention Paxymer® is a halogen free flame retardant for plastic materials.

Swaraj Paul has been working in Sweden since 1976 when he earned his doctors degree from the Royal Technical Institute of Stockholm. He has contributed with a number of products and systems during his long working life. Environmental and health has been his primary focus both as an employee (Beckers, Soab, ABB Plastic) and in his own firmPP Polymer.

Dr. Swaraj Paul has also written and edited the books Surface Coatings (published by John Wiley) and is an experienced and appreciated speaker within the field of polymer technology. His books are used in the education of chemical engineers worldwide and he is well known and highly regarded at the Universities in his native land India.

–       It is a great honour to receive this award and get this prestigious recognition, it drives me towards further achievements within polymer technology says Dr. Swaraj Paul

Paxymer AB was formed in 2009 (a sister company to PP Polymer AB) to further develop and commercialise the halogen-free flame-retardant system for polyolefins – Paxymer®. The system is patented in most parts of the world and is focused on building, transportation and electrical applications. In the spirit of Dr. Paul, the mission of Paxymer AB is:Paxymer protects people and environment and is perceived as the number one green flame retardant in the world.

Kemiteknikpriset 2012 will be handed out during a ceremony at Berzeliusdagarna the 3rd of February, in Aula Magna at the University of Stockholm.

 

Swaraj Paul får Kemiteknikpriset 2012 för Paxymer – det giftfria flamskyddet

Sveriges Kemiingenjörers Riksförbund har tilldelat Docent Swaraj Paul 2012 års Kemiteknikpris! Priset tillägnas en företagar- och forskargärning som lyckats med att utveckla kemiska bruksvaror med låg miljöpåverkan. Den senaste produkten Paxymer® är ett system för halogenfria flamskyddsmedel för plaster.

Swaraj Paul har varit yrkesverksam i Sverige sedan 1976 då han disputerade vid KTH och har under sin långa karriär utvecklat många olika produkter och system för industrin. Alla med en stark miljöprofil. Fokus på miljö och hälsa har varit hans ledstjärna såväl när han varit anställd (Beckers, Soab, ABB Plast) som i det egna företaget PP Polymer.

Swaraj Paul har skrivit och editerat böcker inom ämnet Surface Coatings, John Wileys förlag och är en väl ansedd föredragshållare inom polymerteknologi-området i Europa såväl som i USA. Hans böcker har använts i undervisningen på många universitet över världen och i sitt hemland Indien vet varje institut inom området vem han är.

–       Det känns fantastiskt att få motta detta pris och få ett så fint erkännande, det sporrar till ytterligare gärningar inom polymerteknologi, säger Dr Swaraj Paul

2009 bildades Paxymer AB, ett systerföretag till PP Polymer med syfte att vidareutveckla och kommersialisera uppfinningen – det halogenfria flamskyddssystemet för polyolefiner, Paxymer ®.Flamskyddssystemet är patenterat i större delen av världen liksom varumärkesskyddat.
Företagets vision är: Paxymer skyddar människor och miljö och uppfattas som det ledande gröna flamskyddet i världen

Kemiteknikpriset kommer att delas ut under Berzeliusdagarna närmare bestämt den 3 februari kl 15.00 i Aula Magna på Stockholms Universitet