Ammoniak- och amin-analyser

Ammoniak och aminer är irriterande ämnen som börjar lukta vid väldigt låga halter. Det är svårt att veta källan till att ämnena har uppstått. Läs så får du veta

Ammoniak kan avges till inomhusluften från byggnadsmaterial., färger, lacker och rengöringsmedel. Dessa källor till ammoniak kan också avge aminer, t ex när spackel och limämnen sönderfaller på grund av fukt då kan både ammoniak och aminer avges.
Dess ämnen kan även komma från tobaksrök och bakterier i fuktskadade byggnader.

Vi har utvecklat analysmetoder för att kunna se förekomst av dessa ämnen vid väldigt låga koncentrationer och utför analyserna, som alltid, med egen personal i vårt eget laboratorium.