Forska & Väx bidrag

PP Polymer har idag fått tilldelat medel för finansiering av en förstudie inför FoU-projekt

Genom Vinnovas program Forska & Väx har vi fått möjlighet att genomföra en förstudie inom området specialdesignade bionedbrytbara material för vävnadstillväxt sk tissue engineering 

Genom detta bidrag kommer vi att arbeta med forskare från KTH – Institutionen för Fiber och Polymerteknologi

För mer info kring Forska och Väx gå in på www.vinnova.se