Norwegian building platform has green Swedish flame retardant

A large delivery of building platforms is to be delivered within the next couple of days. The platform is used in scaffolds and contains two patents, RH Products design and Paxymer’s green flame retardant.

RH products has developed a green and flame retarded platform in plastic as a replacement to the conventional solutions with wood or aluminium. This results in a number of improvements for the builders of scaffolds and for the users. The new platform is cheaper than aluminium, and is lighter and increases safety with regard to the wood platform. RH Products alternative in plastic drastically decreases the risk for accidents and is environmentally friendly.

Paxymer AB was contacted by RH Products last year in December with the challenge off lame retarding the material in their platform. RH Products had chosen a green profile right from the outset, without compromising with the products mechanical properties. The flame retarded and green product meets RHs specification. Paxymer also ensures that the platform is recyclable and free from persistent chemicals.

– We are solely unique on the market with this patented design and our extensive environmental focus, says Rolf Heggland, inventor and technical director of RH Products:
– Paxymer improves the safety of the product without forcing us to renounce our mechanical demands.

– It has been a challenge to work with such an innovative and uncompromising company as RH Products. Their demands was an important driving force in this process that has been very quick, says Amit Paul MD of Paxymer AB:
– The first concrete discussions took place in December and we have already delivered the material for the first industrial sized order.

 

For further information contact:

Amit Paul, VD Paxymer AB, www.paxymer.se phn: +4684455302

Rolf Heggland, Techinical Director RH Products AS, www.rhproducts.no phn: +4792824101

 

For more information and PDF version of news visit mynewsdesk.

Norsk byggplattform har svenskt miljövänligt flamskydd

I dagarna sker en stor leverans av en banbrytande byggplattform. Plattformen, som används i byggnadsställningar, bygger på två nya patent, RH Produkters design och Paxymers miljövänliga flamskydd.

Istället för de konventionella lösningarna med trä eller aluminium har RH Produkter tagit fram en miljöanpassad och flamsäker plattform i plast. Detta innebär en rad förbättringar både för dom som bygger upp och för dom som använder byggnadsställningarna.  Den nya plattformen är billigare än aluminium, har lägre vikt och är väsentligt säkrare än en plattform i trä. RH Produkters alternativ i plast eliminerar risken för olyckor och är dessutom miljövänlig.

I december förra året blev Paxymer AB kontaktade av RH Produkter, som ville flamskydda materialet i sin plattform. Redan från början har RH Produkter valt att hålla en hög miljöprofil utan att kompromissa med produktens mekaniska egenskaper. Den brandskyddande och miljövänliga produkten Paxymer möter RHs specifikation. Dessutom gör Paxymer att plattformen blir återvinningsbar och helt fri från långlivade kemikalier.

– Vi är helt unika på marknaden med den patenterade designen på produkten och med vårt långtgående miljöfokus, säger Rolf Heggland, uppfinnare och teknisk chef för RH Produkter:

– Paxymer innebär en förbättring ur säkerhetshänseende utan att vi behöver göra avkall på våra miljö- och materialkrav.

– Det har varit kul att arbeta med ett innovativt och kompromisslöst företag som RH Produkter. Deras kravställning var en viktig drivkraft i processen som gått mycket fort., säger Amit Paul VD för Paxymer AB och konstaterar:

– Den första konkreta diskussionen skedde i december och nu har Paxymer AB levererat materialet för första ordern.

 

För ytterligare information kontakta:

Amit Paul, VD Paxymer AB, www.paxymer.se tel: +4684455302 eller

Rolf Heggland, Teknisk Chef RH Produkter AS www.rhproducts.no tel: +4792824101

/Paxymer AB & RH Produkter