In the Stockholm area this Friday? Come visit Paxymer on Eco Now

Paxymer will be exhibiting on the environmental fair Eco Now on Friday October 7th 2011. Paxymer is involved in with the Jegrelius environmental institute in”Referensmiljöprojektet” as one of the products the institute is looking closer at, evaluating the environmental performance compared to its competitors.

The purpose of “Referenmiljöprojektet” is to give the market reliable, independent information from a third party on the products that are included. The comparison is done on a number of parameters with the environment in focus. Many standards regarding toxicity are confusing for the consumer to read and also contain a number of exceptions. Jegrelius will summarize the products and rank them on environmental friendliness compared to available competitors on the market. Paxymer is one of the few products chosen to participate in the project.

The project exhibits on the 7th of October at Eco Now in Münchenbryggeriet in Stockholm between 11-17. The fair addresses a broad range of environment consciousness, environment work and new solutions in the field.

If you would like to set up a meeting with Paxymer get in touch on info@paxymer.se and we will send you an invitation and book a time.

/Paxymer AB

 

 

I Stockholmsområdet på fredag? Kom och besök Paxymer på Eco Now.

Paxymer ställer på fredag den 7 oktober 2011 ut på miljömässan Eco Now tillsammans med Jegrelius-institutet, Paxymer är involverat i Referensmiljöprojektet som en av produkterna som institutet tittar närmare på och bedömer dess miljöpåverkan gentemot konkurrerande alternativ.

Referensmiljöprojektets syfte är att ge en trovärdig, oberoende tredjepartsjämförelse av hur produkten förhåller sig till andra produkter på marknaden. Många standarder på miljöområdet är idag förvirrade och dessutom innehåller de en rad undantag som är mycket svåra för konsumenten att förstå. Jegrelius har föresatt sig att göra detta överskådligt och begripligt genom att ranka miljömedvetna produkter och jämföra dem med deras direkta konkurrenter. Paxymer är en av de produkter som unikt valts ut för projektet.

Den 7/10 ställer projektet och således också Paxymer ut på Eco Now en ny mässa som berör det breda begreppet miljömedvetenhet, miljöarbete och ny utveckling inom området. Mässan går av stapeln i Münchenbryggeriet mellan 11-17.

Vill du boka ett möte med Paxymer hör av dig till info@paxymer.se så ordnar vi med inträde och sätter upp en tid.

/Paxymer AB