Paxymer AB joins Cleantech Inn Sweden

Flame retardants save life, but existing solutions dependent on halogens, pose a major threat to our health and the environment. Swedish startup Paxymer AB solves the problem with an efficient flame retardant that controls the burning process, completely free from persistent chemicals.

The flame retardant Paxymer® is free from persistent, bio-accumulating chemicals that spread in nature. It changes the burning behavior of the plastic completely: it eliminates dripping, reduces smoke, is free of asphyxiate gases and lowers the heat release rate. Paxymer® is in the absolute forefront of legislation and already fulfills coming fire and environmental standards where the whole burning process is tested.

Paxymer® is sold as a master batch directly to manufacturers of plastics and plastic components. The master batch limited effect on the mechanical properties and process ability of the base plastic and the compounds are recyclable.

– Paxymer AB addresses the problem of potentially harmful chemicals spreading in the ecosystem and is a good example of the solutions needed in a sustainable society, says Tomas Wadström, business developer at Cleantech Inn Sweden.

Halogens and other persistent chemicals have been the industry standard as flame retardants in plastics for a long time. The chemicals can be released into the ecosystem when the halogen containing materials are burned or recycled as well as during normal production. Due to their persistent nature these chemicals are not decomposed in the ecosystem but accumulate in ever increasing concentrations. They are carcinogenic and have proven endocrine disrupting effects with severe consequences for humans, wild life and vegetation.

Paxymer AB is a spinout from PP-Polymer, specialists in polymer chemistry with close to thirty years of experience of green product development. PP Polymer initiated the developed of Paxymer® ten years ago in collaboration with the Swedish Civil Contingencies Agency. The flame retardant is produced and sold by Paxymer AB since 2009.

For more information, please contact

Mikael Molin, Head of Communications, Cleantech Inn Sweden
+46 70-257 4472, mikael.molin@cleantechinn.se

Amit Paul, CEO Paxymer AB
+46 8-44 55 302, amit.paul@paxymer.se

 

Paxymer AB ansluter sig till Cleantech Inn Sweden

Flamskydd i plaster räddar liv, men dagens halogenbaserade lösningar utgör ett allvarligt hot mot vår miljö och hälsa. Paxymer AB löser problemet och erbjuder ett effektivt, halogenfritt, flamskydd med kontrollerat brandförlopp

Paxymer AB erbjuder en lösning som är fri från långlivade ämnen som ackumuleras eller sprids i kretsloppet. Plastens brandbeteende förändras helt; dropp elimineras, rök och värmeutveckling minskas kraftigt, samtidigt som röken är fri från toxiska gaser. Flamskyddet Paxymer® ligger idag i framkant av lagstiftningen och möter den nya generation av brandstandarder och miljöstandarder där man testar hela brandförloppet. Dessutom är materialet till skillnad från existerande lösningar återvinningsbart. Paxymer® säljs direkt till plasttillverkare som en tillsats (så kallad master batch) och påverkar inte produktionsprocessen eller plastdetaljens mekaniska egenskaper.

– Paxymer AB tar sig an grundproblemet med potentiellt hälsofarliga kemikalier i kretsloppet och passar väl in i de lösningar som behövs för att nå ett hållbart samhälle, säger Tomas Wadström affärsutvecklare på Cleantech Inn Sweden.

Halogener som brom och klor har länge använts för att ge plaster flamskyddande egenskaper. Halogenerna frigörs dock och sprids vid brand, produktion och återvinning. De bryts inte ned utan ackumuleras i kretsloppet. Ämnena är cancerogena och har hormonstörande egenskaper som kan få svåra konsekvenser för människor, djur och grödor.

Paxymer AB är ett avknoppat systerbolag till PP-Polymer, specialister på polymerkemi med nästan trettio års erfarenhet av grön produktutveckling. Efter en undersökning för tio år sedan på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap, dåvarande Räddningsverket, utvecklade PP-Polymer flamskyddet Paxymer® som sedan 2009 tillverkas och marknadsförs av Paxymer AB.